Yönetmelikler

APARTMAN/BİNA/SİTE

Adı:

 

Adresi:

 

 

 

DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH

 

 

 

 

GEÇERLİLİK TARİHİ

 

 

Konu Başlığı

Evet

J

Hayır

L

Alınması Gereken Önlem

(açıklamalar örnek olarak verilmiştir)

Sorumlu Kişi

Tamamlanacağı Tarih

GENEL

Binanın iç ve dış zeminleri (bina girişi, katlar, merdivenler vs.) kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmıştır.

 

 

Dış zeminlere (özellikle kış aylarında) kaymaz paspaslar konulmaktadır.

Çalışma alanlarında dökülen malzemeler veya diğer sebeplerden ötürü kayganlaşmış zeminler ya da geçitler derhal temizlenmektedir.

 

 

Zeminde çökme, engebe vb. deformasyonlar bulunmamaktadır.

 

 

Eskime veya hasarlanma halinde onarım yapılmaktadır.

 

 

Merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri uygundur.

 

 

 

 

 

Merdivenler boyunca tırabzanlar mevcuttur.

 

 

 

 

 

Tırabzan ayakları arasında uygun aralıklarla dikmeler veya düşmeyi önleyecek kapalı bloklar mevcuttur.

 

 

 

 

 

Cam yüzeyler uygun şekilde monte edilmiş, yüzeyler üzerinde kırık ve çatlak gibi hatalar bulunmamaktadır.

 

 

 

 

 

Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınmaktadır.

 

 

Çalışma yapılan alanlarda, uyarı levhaları vb. konulmaktadır.

 

 

Sığınaklar yapılma amacına uygun bir şekilde boş tutulmakta, havalandırması, bakımı ve temizliği periyodik olarak yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

TERTİP-DÜZEN

Çalışanlar (apartman görevlisi ve/veya diğer çalışanlar),  işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine yerleştirmektedir.

 

 

 

 

 

Çalışmalar sırasında kullanılan hortum, kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılmaktadır.

 

 

 

 

 

Depo vb. alanların iç düzenlemesi yapılmış, tüm eşya veya malzemelerin kolay ulaşılabilir olması sağlanmış ve bu alanlar tertipli halde tutulmaktadır.

 

 

 

 

 

AYDINLATMA

Tüm merdiven ve yürüme yollarındaki aydınlatmalar çalışır halde bulunmaktadır.

 

 

Arızalı lambalar değiştirilmiş, diğer hatalar için elektrikçi çağırılmıştır.

 

 

ELEKTRİK

 

 

 

Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmıştır.

 

 

 

 

 

Elektrik kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiştir.

 

 

 

 

 

Zemin cilalayıcısı, matkap, zımpara makinası gibi taşınabilir aletlerin elektrik aksamları kontrol edilmektedir.

 

 

 

 

 

Açıkta kablo bulunmamakta, prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol edilmektedir.

 

 

Özelliğini kaybetmiş kablolar derhal yenileri ile değiştirilmektedir.

 

 

MAKİNALAR

Tüm makinaların acil durumda durdurma mekanizmaları mevcuttur.

 

 

 

 

 

Tüm makinaların doğru kullanımı ve bakımı vb. konularda Türkçe olarak hazırlanmış kullanma kılavuzları mevcuttur.

 

 

 

 

 

İmalatçının talimatları doğrultusunda tüm makinaların bakımları düzenli aralıklarla yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

Çalışanlar; elektrikli testere, çim biçme makinesi veya diğer aletler gibi vurucu, kesici, dönen ya da titreşim yayan alet ya da makinaların tehlikeleri konusunda bilgilendirilmiştir.

 

 

 

 

 

Elektrikli testere, çim biçme makinesi veya diğer aletler gibi vurucu, kesici, dönen ya da titreşim yayan alet ya da makinaların tehlikelerini en aza indirecek önlemler alınmıştır.

 

 

 

 

 

Makine ve aletlerin temas edilen kısımlarının elektrik kaçağına karşı yalıtımı yapılmıştır.

 

 

 

 

 

ASANSÖRLER

Asansörler düzenli olarak kontrol edilmekte ve periyodik bakımları yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

Asansör içi ve önü aydınlatmaları yeterli düzeydedir.

 

 

 

 

 

Asansör makine dairesine yetkisiz kişilerin girişi engellenmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YANGIN

Yangın merdiveni kullanılabilir durumdadır.

 

 

 

 

 

Yangın merdiveni kapıları/apartman kapısı/acil çıkışlar kilitli değildir ve her an açılabilir durumdadır.

 

 

 

 

 

Yangın merdiveni kapıları/apartman kapısı/acil çıkışların önünde ve tüm yol boyunca kaçışı engelleyecek bir malzeme yoktur.

 

 

 

 

 

Yangın merdiveni kapıları/apartman kapısı/acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılmaktadır.

 

 

 

 

 

Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş, yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanmıştır.

 

 

 

 

 

Acil duruma neden olan olaya ilişkin (yangın, gaz kaçağı, deprem vb.) telefon numaraları görünür yer(ler)e asılmıştır.

 

 

 

 

 

Yangın söndürücüleri mevcuttur ve son kullanma tarihleri kontrol edilmektedir.

 

 

 

 

 

Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) bina girişinde görünür bir yere asılmıştır.

 

 

 

 

 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA

Yüksekte çalışmayı gerektirecek riskli işler uzman kişiler tarafından yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

Çatıda yapılan çalışmalar sırasında çalışanlar, yüksekten düşmeye karşı gerekli önleyici ve koruyucu (emniyet kemeri vb.) tedbirleri almaları konusunda uyarılmaktadır.

 

 

 

 

 

Seyyar merdivenler sağlam ve dayanıklı bir malzemeden yapılmıştır.

 

 

 

 

 

Seyyar merdivenlerin bakımları periyodik olarak ve her kullanım öncesi yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

Seyyar merdivenler kullanılırken sabitlenmektedir.

 

 

 

 

 

KİMYASAL MADDELER

(temizlik malzemeleri, haşere ilaçları vs.)

Kimyasal maddeler ve haşere ilaçları, yetkisiz kişilerin erişemeyeceği ve satıcıların talimatlarına uygun yerlerde muhafaza edilmektedir.

 

 

 

 

 

Çalışanlar, bu maddeler ile teması önleyecek (paspas, fırça gibi) gereçler ile uygun nitelikte kişisel koruyucu donanımları (eldiven, maske vb.) kullanmaktadır.

 

 

 

 

 

Kimyasalların üzerinde uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu ekipman ve zararlarını gösteren etiketler mevcuttur.

 

 

 

 

 

ÇÖP ODALARI

Yeterli aydınlatma sağlanmaktadır.

 

 

 

 

 

Yeterli havalandırma sağlanmaktadır.

 

 

 

 

 

Zemin ve duvarlar kolay temizlenebilir özelliktedir.

 

 

 

 

 

Düzenli olarak temizliği ve çöp bacasında tıkanıklık olduğunda müdahale edilmektedir.

 

 

 

 

 

Çöp odasına görevli dışında girilmesi önlenmektedir.

 

 

 

 

 

Çöp odası kapı kenarları izolasyonu yapılmıştır.

 

 

 

 

 

Çöpler sızdırmayacak şekilde sağlam torbalarda ve ağızları bağlı olarak getirilmektedir.

 

 

 

 

 

Düzenli olarak haşere kontrolü yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

İlgili kişilere uygun iş kıyafeti temin edilmekte ve kullanılması sağlanmaktadır.

 

 

 

 

 

ELLE TAŞIMA

 

Çalışanların fiziki yapısına uygun olmayan yükler taşıttırılmamaktadır.

 

 

 

 

 

Ağır, büyük vb. yüklerin uygun şekilde kaldırılması konusunda çalışanlara bilgi verilmektedir.

 

 

 

 

 

Sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilecek yüklerin itilmesini ya da çekilmesini sağlayacak uygun taşıma araçları sağlanmaktadır.

 

 

 

 

 

KAZAN DAİRELERİ

Kaloriferci “Yetkili Kaloriferci Ateşçi Belgesi”ne sahiptir.

 

 

 

 

 

Bacaların temizliği ve kontrolü yetkili kişi/kuruluşlara periyodik olarak yaptırılmaktadır.

 

 

 

 

 

Kazanla ilgili talimatlar mevcuttur.

 

 

 

 

 

Kazanın bakımı periyodik olarak yapılmaktadır.

 

 

Yetkililerce yapılmaktadır.

 

 

Kazan dairesi uygun bir şekilde havalandırılmaktadır.

 

 

 

 

 

Kazan dairesinde kullanılan yakıt tipine uygun yangın söndürme tüpü bulunmaktadır.

 

 

Fuel-oil yakıtlı kazan dairesinde köpüklü yangın söndürme tüpü kullanılmaktadır.

 

 

Doğal gazlı yakıtın kullanıldığı kazan dairesinde, gaz kaçağına karşı dedektör ve alarm mevcuttur.

 

 

 

 

 

Fuel-oil, doğal gaz, LPG vb. yakıtlı kazan dairesinde ve dışında acil yakıt kesme vanası mevcuttur.

 

 

 

 

 

Bina dışında bulunan yakıt tanklarının (doğal gaz, LPG vb.) etrafında gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

 

 

 

 

 

KAPALI OTOPARKLAR

Kapalı otopark havalandırma sisteminin çalışıp çalışmadığı düzenli aralıklarla kontrol edilmektedir.

 

 

Havalandırma sistemi arızalandığında, arıza derhal giderilmektedir. Kapılar açılarak egzoz gazının dışarı atılması sağlanmaktadır.

 

 

Yeterli aydınlatma sağlanmıştır.

 

 

 

 

 

Yayalar için yürüyüş yolu ayrılmıştır.

 

 

 

 

PSİKOSOSYAL ETKENLER

 

Çalışanlar herhangi bir tehdit, saldırı, hırsızlık gibi durum karşısında nasıl davranacağını bilmektedir.

 

 

Bu tür olaylar karşısında çalışanlara; müdahil olmaktan kaçınması, derhal polis ve apartman yönetimini araması konusunda bilgi verilecektir.

 

 

Çalışanlar ile apartman sakinleri ve yönetim arasında iyi bir iletişim sağlanmaktadır.

 

 

 

 

 

Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmemektedir.

 

 

 

 

 

KAZALAR VE

HASTALIKLAR

Çalışanların işe giriş raporları ve periyodik kontrolleri zamanında yaptırılmaktadır.

 

 

 

 

 

Çalışanların karşı karşıya kaldıkları kazalar ve işe bağlı hastalıklar Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor edilmektedir.

 

 

 

 

 

Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önlenmektedir.

 

 

 

 

 

Tüm çalışanlara enfeksiyon riskini azaltmak için hijyen bilgisi verilmiş, eldiven, ayak koruyucu ve diğer koruyucu giysiler temin edilmiştir.

 

 

 

 

 

Kemirgenler veya diğer zararlı canlılar ile mücadele edilmektedir.

 

 

Kemirgenler veya diğer zararlı canlılar ile mücadele, uzmanlar tarafından yapılmaktadır.

 

 

Tüm çalışanların tetanosa karşı bağışıklıkları yapılmış ve bağışıklığın yenilenmesi sağlanmaktadır.

 

 

 

 

 

Tehlikeli olmayan atıklar genel çöp kutusuna atılmaktadır.

 

 

Tehlikeli olan atıklar yetkili kişilerce bertaraf edilmektedir

 

 

EĞİTİM ve BİLGİLENDİRME

Çalışanlara genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiştir.

 

 

 

 

 

Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmiş ve yönlendirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

YÖNETİCİ*

Adı:

 

Soyadı:

 

İmza:

 

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (varsa)

Adı:

 

Soyadı:

 

Belge bilgileri:

 

İmza:

 

 

 

İŞYERİ HEKİMİ (varsa)

Adı:

 

Soyadı:

 

Belge bilgileri:

 

İmza:

 

 

DESTEK ELEMANI (varsa)

Adı:

 

Soyadı:

 

Görevi:

 

İmza:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Yönetici, yapılacak olan risk değerlendirmesi ile ilgili apartman/bina/site sakinlerini bilgilendirir. Alınacak kararın bir nüshasını bu dokümanın ekinde bulundurur.

ÇALIŞANLAR VE TEMSİLCİLERİ (Ad, Soyad, Görev, İmza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç

 

 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

 

Kapsam

 

 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerini kapsar.

 

 

Dayanak

 

 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 

 

Tanımlar

 

 

 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) Kabul edilebilir risk seviyesi: Yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesini,

c) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu,

ç) Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü,

d) Ramak kala olay: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı,

e) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

f) Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,

g) Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşveren Yükümlülüğü ve Risk Değerlendirmesi Ekibi

 

 

 

İşveren yükümlülüğü

 

 

 

MADDE 5 – (1) İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

(2) Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasıyükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(3) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere risk değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin eder.

 

 

 

Risk değerlendirmesi ekibi

 

 

 

MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.

a) İşveren veya işveren vekili.

b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.

c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.

ç) İşyerindeki destek elemanları.

d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

(2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.

(3) Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.

(4) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.

(5) Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Risk Değerlendirmesi Aşamaları

 

 

 

Risk değerlendirmesi

 

 

 

MADDE 7 – (1) Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.

(2) Çalışanların risk değerlendirmesi çalışması yapılırken ihtiyaç duyulan her aşamada sürece katılarak görüşlerinin alınması sağlanır.

 

 

 

Tehlikelerin tanımlanması

 

 

 

MADDE 8 – (1) Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır.

a) İşyeri bina ve eklentileri.

b) İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler.

c) Üretim süreç ve teknikleri.

ç) İş ekipmanları.

d) Kullanılan maddeler.

e) Artık ve atıklarla ilgili işlemler.

f) Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar.

g) Çalışanların tecrübe ve düşünceleri.

ğ) İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri.

h) Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları.

ı) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.

i) İşyerinin teftiş sonuçları.

j) Meslek hastalığı kayıtları.

k) İş kazası kayıtları.

l) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar.

m) Ramak kala olay kayıtları.

n) Malzeme güvenlik bilgi formları.

o) Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları.

ö) Varsa daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları.

p) Acil durum planları.

r) Sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dokümanı gibi belirli işyerlerinde hazırlanması gereken dokümanlar.

(2) Tehlikelere ilişkin bilgiler toplanırken aynı üretim, yöntem ve teknikleri ile üretim yapan benzer işyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve ortaya çıkan meslek hastalıkları da değerlendirilebilir.

(3) Toplanan bilgiler ışığında; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan hükümler de dikkate alınarak,çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alınır. Bu belirleme yapılırken aşağıdaki hususlar, bu hususlardan etkilenecekler ve ne şekilde etkilenebilecekleri göz önünde bulundurulur.

a) İşletmenin yeri nedeniyle ortaya çıkabilecek tehlikeler.

b) Seçilen alanda, işyeri bina ve eklentilerinin plana uygun yerleştirilmemesi veya planda olmayan ilavelerin yapılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler.

c) İşyeri bina ve eklentilerinin yapı ve yapım tarzı ile seçilen yapı malzemelerinden kaynaklanabilecek tehlikeler.

ç) Bakım ve onarım işleri de dahil işyerinde yürütülecek her türlü faaliyet esnasında çalışma usulleri, vardiya düzeni, ekip çalışması, organizasyon, nezaret sistemi, hiyerarşik düzen, ziyaretçi veya işyeri çalışanı olmayan diğer kişiler gibi faktörlerden kaynaklanabilecek tehlikeler.

d) İşin yürütümü, üretim teknikleri, kullanılan maddeler, makine ve ekipman, araç ve gereçler ile bunlarınçalışanların fiziksel özelliklerine uygun tasarlanmaması veya kullanılmamasından kaynaklanabilecek tehlikeler.

e) Kuvvetli akım, aydınlatma, paratoner, topraklama gibi elektrik tesisatının bileşenleri ile ısıtma, havalandırma, atmosferik ve çevresel şartlardan korunma, drenaj, arıtma, yangın önleme ve mücadele ekipmanı ile benzeri yardımcıtesisat ve donanımlardan kaynaklanabilecek tehlikeler.

f) İşyerinde yanma, parlama veya patlama ihtimali olan maddelerin işlenmesi, kullanılması, taşınması, depolanması ya da imha edilmesinden kaynaklanabilecek tehlikeler.

g) Çalışma ortamına ilişkin hijyen koşulları ile çalışanların kişisel hijyen alışkanlıklarından kaynaklanabilecek tehlikeler.

ğ) Çalışanın, işyeri içerisindeki ulaşım yollarının kullanımından kaynaklanabilecek tehlikeler.

h) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeterli eğitim almaması, bilgilendirilmemesi, çalışanlara uygun talimat verilmemesi veya çalışma izni prosedürü gereken durumlarda bu izin olmaksızın çalışılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler.

(4) Çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarının neden olduğu tehlikeler ile ilgili işyerinde daha önce kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırma çalışmasıyapılmamış ise risk değerlendirmesi çalışmalarında kullanılmak üzere; bu tehlikelerin, nitelik ve niceliklerini veçalışanların bunlara maruziyet seviyelerini belirlemek amacıyla gerekli bütün kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmalar yapılır.

 

 

 

Risklerin belirlenmesi ve analizi

 

 

 

MADDE 9 – (1) Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir. Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de göz önünde bulundurulur.

(2) Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler; işletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri, işyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve işyerinin kısıtları gibi faktörler ya da ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilir.

(3) İşyerinde birbirinden farklı işlerin yürütüldüğü bölümlerin bulunması halinde birinci ve ikinci fıkralardaki hususlar her bir bölüm için tekrarlanır.

(4) Analizin ayrı ayrı bölümler için yapılması halinde bölümlerin etkileşimleri de dikkate alınarak bir bütün olarak ele alınıp sonuçlandırılır.

(5) Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak sıralanır ve yazılı hale getirilir.

 

 

 

Risk kontrol adımları

 

 

 

MADDE 10 – (1) Risklerin kontrolünde şu adımlar uygulanır.

a) Planlama: Analiz edilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre sıralı hale getirilen risklerin kontrolüamacıyla bir planlama yapılır.

b) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması: Riskin tamamen bertaraf edilmesi, bu mümkün değil ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için aşağıdaki adımlar uygulanır.

1) Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması.

2) Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi.

3) Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi.

c) Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması: Kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem basamakları, işlemi yapacak kişi ya da işyeri bölümü, sorumlu kişi ya da işyeri bölümü, başlama ve bitiş tarihi ile benzeri bilgileri içeren planlar hazırlanır. Bu planlar işverence uygulamaya konulur.

ç) Uygulamaların izlenmesi: Hazırlanan planların uygulama adımları düzenli olarak izlenir, denetlenir ve aksayan yönler tespit edilerek gerekli düzeltici ve önleyici işlemler tamamlanır.

(2) Risk kontrol adımları uygulanırken toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi ve uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden olmaması sağlanır.

(3) Belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra yeniden risk seviyesi tespiti yapılır. Yeni seviye, kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde ise bu maddedeki adımlar tekrarlanır.

 

 

 

Dokümantasyon

 

 

 

MADDE 11 – (1) Risk değerlendirmesi asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümante edilir.

a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.

b) Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olanların Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri.

c) Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi.

ç) Risk değerlendirmesi işyerindeki farklı&n

Web Tasarım